Trọng Duy

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trọng Duy có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Trọng" là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Đặt tên con là Trọng Duy mong con sống ngay thẳng, đúng đạo lý và có cuộc sống no đủ

Chấm điểm Tên Trọng Duy

Tên Trọng Duy đạt 76,769 lượt yêu thích. Trọng Duy là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu