Nhạc thiền thần chú dược sư

Vào thiền
00:00 / 00:00
1 Vào thiền 59:52
Nhạc thiền thần chú dược sư
VIP Mom

Nhạc thiền thần chú dược sư

Tayatha Om Bekanze Bekanze, ai nghe đều tiêu tai bệnh tật

Hướng dẫn bao gồm Giọng thuyết minh trên nền nhạc. Mẹ bầu chọn tư thế thoải mái nhất trước khi bắt đầu. Mẹ có thể sử dụng tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại để thực hành theo hướng dẫn.
60 phút

Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1