Trọng Đại

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trọng Đại có ý nghĩa gì? có tốt không?

Tên đệm Trọng:
"Trọng" là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Người đệm "Trọng" thường có cốt cách thanh cao, nghiêm túc, sống có đạo lý, có tình nghĩa.
Tên chính Đại:
Quang minh chính đại, to lớn, bách đại, đại gia.

Chấm điểm Tên Trọng Đại

Tên Trọng Đại đạt 68,636 lượt yêu thích. Trọng Đại là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu