Trọng Đạt

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trọng Đạt có ý nghĩa gì? có tốt không?

Tên đệm Trọng:
"Trọng" là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Người đệm "Trọng" thường có cốt cách thanh cao, nghiêm túc, sống có đạo lý, có tình nghĩa.
Tên chính Đạt:
"Đạt" có nghĩa là "đạt được", "thành công", "hoàn thành". Tên Đạt mang ý nghĩa mong muốn con sẽ là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu của mình trong cuộc sống.

Chấm điểm Tên Trọng Đạt

Tên Trọng Đạt đạt 100,158 lượt yêu thích. Trọng Đạt là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu