Thực hư: Nhìn rốn mẹ bầu và tư thế ngủ biết sinh con trai hay gái

Lưu lại

Có phải mẹ bầu ngủ nghiêng bên phải thì sinh con trai, nghiêng trái thì sinh con gái?
 
Có phải rốn to và lồi ra ngoài nhiều thì sẽ sinh con trai, còn rốn không lồi hoặc lồi ít thì sẽ sinh con gái?


CÙNG CHUYÊN MỤC