Thời lượng ngủ của bé theo độ tuổi

Tháng tuổi Tổng thời gian ngủ mỗi ngày
0 tháng 16-21 giờ
1 tháng 15,5-18 giờ
2 tháng 16-18 giờ
3 tháng 16 giờ
4 tháng 16 giờ
5 tháng 15-16 giờ
6 tháng 15 giờ
7 tháng 15 giờ
8 tháng 15 giờ
9 tháng 14 giờ
10-24 tháng 13-14 giờ
LƯU Ý: Từ 3 tháng bé có thể ngủ xuyên đêm 12 tiếng không cần ăn, với điều kiện bé khỏe mạnh và nặng 6kg trở lên.