Mở
APP

Những đứa trẻ thường xin lỗi một cách muộn màng, nhưng mẹ của chúng không bao giờ tha thứ một cách muộn màng

- Tác giả Nitya Prakash

Chia sẻ hoặc đặt câu hỏi!
Đang tải...
CHỈ CÓ TRÊN APP
Thai giáo, Giáo dục sớm, Ăn dặm VIP MIỄN PHÍ