Đức Duy

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Đức Duy có ý nghĩa gì? có tốt không?

Đức Duy mang ý nghĩa là "Tâm Đức sẽ luôn sáng mãi trong suốt cuộc đời con". Điều này ám chỉ rằng người mang tên Đức Duy sẽ luôn giữ được phẩm chất đức độ, tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ có số phận tốt đẹp, linh thiêng. Tên Đức Duy cũng có thể đại diện cho sự tôn trọng và đạo đức trong xã hội.

Chấm điểm Tên Đức Duy

Tên Đức Duy đạt 50,759 lượt yêu thích. Đức Duy là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu