Trọng Chính

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trọng Chính có ý nghĩa gì? có tốt không?

Đặt tên cho con là Trọng Chính, bố mẹ hi vọng con là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Hơn nữa, đây là tên thường dùng cho người có cốt cách thanh cao, nghiêm túc, sống có đạo lý, có tình nghĩa

Chấm điểm Tên Trọng Chính

Tên Trọng Chính đạt 105,407 lượt yêu thích. Trọng Chính là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu