Trọng Khánh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trọng Khánh có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Trọng" là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Đặt tên con là Trọng Khánh mong con sống ngay thẳng, đúng đạo lý và luôn vui tươi

Chấm điểm Tên Trọng Khánh

Tên Trọng Khánh đạt 29,915 lượt yêu thích. Trọng Khánh là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu