Thiền buông thư

Vào thiền
00:00 / 00:00
1 Vào thiền 44:06
Thiền buông thư
VIP Mom

Thiền buông thư

Thiền buông thư là một trong những bài thiền giúp cho tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và được phục hồi.

Hướng dẫn bao gồm Giọng thuyết minh trên nền nhạc. Mẹ bầu chọn tư thế thoải mái nhất trước khi bắt đầu. Mẹ có thể sử dụng tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại để thực hành theo hướng dẫn.
45 phút

Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1