Chí Đạt

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Chí Đạt có ý nghĩa gì? có tốt không?

Tên đệm Chí:
Chí" theo nghĩa Hán - Việt là ý chí, chí hướng, chỉ sự quyết tâm theo đuổi một lý tưởng hay mục tiêu nào đó.
Tên chính Đạt:
"Đạt" có nghĩa là "đạt được", "thành công", "hoàn thành". Tên Đạt mang ý nghĩa mong muốn con sẽ là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu của mình trong cuộc sống.

Chấm điểm Tên Chí Đạt

Tên Chí Đạt đạt 51,217 lượt yêu thích. Chí Đạt là tên cho bé gái.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu