Mở
APP

Duy Khánh | Ý nghĩa tên Duy Khánh - Chấm điểm tên Duy Khánh

Duy Khánh là tên cho bé trai.

Tên Duy Khánh có ý nghĩa gì?

Theo nghĩa Hán - Việt "Duy" có nghĩa là duy nhất, chỉ có một, "Khánh" thường để chỉ những người đức hạnh, tốt đẹp mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh."Duy Khánh" con là sự vui mưng hoan hỉ, và là điều quý giá nhất của ba mẹ

Chấm điểm Tên Duy Khánh

Tên Duy Khánh đạt 22,106 lượt yêu thích.

Tên Duy Khánh có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật