Mở
APP

Ðức Sinh | Ý nghĩa tên Ðức Sinh - Chấm điểm tên Ðức Sinh

Ðức Sinh là tên cho bé trai.

Tên Ðức Sinh có ý nghĩa gì?

Đức Sinh chỉ người vừa có đức, vừa có tài, là người có tấm lòng nhân hậu, có học thức, mọi người đều nể phục, yêu mến

Chấm điểm Tên Ðức Sinh

Tên Ðức Sinh đạt 31,244 lượt yêu thích.

Tên Ðức Sinh có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật