Ðức Bình

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Ðức Bình có ý nghĩa gì? có tốt không?

Theo nghĩa Hán - Việt, "Đức" tức là phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo, chỉ chung những việc tốt lành lấy đạo để lập thân. "Bình" theo tiếng Hán - Việt có nghĩa là công bằng, ngang nhau không thiên lệch, công chính. Ghép 2 chữ tạo thành tên "Đức Bình" cho con hàm ý bố mẹ mong con sau này sẽ là đấng nam nhi sống đứng đắn, ngay thẳng và đức độ

Chấm điểm Tên Ðức Bình

Tên Ðức Bình đạt 27,306 lượt yêu thích. Ðức Bình là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu