Ðức Bằng

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Ðức Bằng có ý nghĩa gì? có tốt không?

Theo nghĩa Hán - Việt, "Đức" tức là phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo, chỉ chung những việc tốt lành lấy đạo để lập thân. "Bằng" có nghĩa là công bằng, bình đẳng, không thiên vị, bên trọng bên khinh, sống thẳng ngay, làm điều thiện, tâm trong sáng

Chấm điểm Tên Ðức Bằng

Tên Ðức Bằng đạt 50,210 lượt yêu thích. Ðức Bằng là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu