Mở
APP

Thanh Minh | Ý nghĩa tên Thanh Minh - Chấm điểm tên Thanh Minh

Thanh Minh là tên cho bé trai.

Tên Thanh Minh có ý nghĩa gì?

Minh nghĩa là thông minh tài trí hay còn có nghĩa là bắt đầu những điều tốt đẹp. Thanh nghĩa là thanh cao, trong sạch. Thanh Minh nghĩa là con thông minh, tinh anh, sáng dạ & sống thanh cao

Chấm điểm Tên Thanh Minh

Tên Thanh Minh đạt 16,271 lượt yêu thích.

Tên Thanh Minh có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật