Duy Minh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Duy Minh có ý nghĩa gì? có tốt không?

Duy Minh là một cái tên hay dành cho các bé trai. "Duy" là tư duy suy nghĩ, sự giữ gìn, duy trì, sự duy nhất, "Minh" là thông minh, sáng suốt, rõ ràng, minh bạch, sáng tỏ. Tên Duy Minh có nghĩa là con luôn có tư duy minh bạch, học hành thông minh sáng suốt để có tương lai xán lạn

Chấm điểm Tên Duy Minh

Tên Duy Minh đạt 30,979 lượt yêu thích. Duy Minh là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu