Công Minh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Công Minh có ý nghĩa gì? có tốt không?

Minh nghĩa là thông minh tài trí hay còn có nghĩa là bắt đầu những điều tốt đẹp. Công nghĩa là công bằng, chính trực, không thiên vị. Công Minh nghĩa là con thông minh, sáng dạ & sống chính trực, công bằng.

Chấm điểm Tên Công Minh

Tên Công Minh đạt 57,917 lượt yêu thích. Công Minh là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu