Kiến Minh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Kiến Minh có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Kiến" có nghĩa là chăm chỉ, cần cù, không ngừng học hỏi. "Minh" có nghĩa là sáng, thông minh, hiểu biết. "Kiến Minh" mang ý nghĩa là mong muốn con trai có tính cách chăm chỉ, cần cù, ham học hỏi, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời có trí tuệ thông minh, sáng suốt, hiểu biết rộng.

Chấm điểm Tên Kiến Minh

Tên Kiến Minh đạt 73,556 lượt yêu thích. Kiến Minh là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu