Anh Bằng

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Anh Bằng có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Anh" có nghĩa là tinh anh, tài giỏi, xuất chúng. "Bằng" có nghĩa là bình đẳng, công bằng, không phân biệt. Tên "Anh Bằng" mang ý nghĩa là mong muốn con sẽ là người tài giỏi, xuất chúng, có bản lĩnh, có chính kiến, sống công bằng, không phân biệt đối xử.

Chấm điểm Tên Anh Bằng

Tên Anh Bằng đạt 63,582 lượt yêu thích. Anh Bằng là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu