Công Bằng

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Công Bằng có ý nghĩa gì? có tốt không?

Theo điều phải, không thiên vị. Đồng nghĩa với Công Bình. Là thái độ ứng xử trọng nghĩa (tôn trọng điều phải) khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống, không vì thân quen mà bênh vực nhau, theo đúng tinh thần của câu ngạn ngữ “Quân pháp bất vị thân” có nghĩa: luật lệ của vua không vì người thân, tức là không thiên vị ai cả. Mong con sau này sẽ sống nghiêm minh, đức hạnh

Chấm điểm Tên Công Bằng

Tên Công Bằng đạt 77,749 lượt yêu thích. Công Bằng là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu