Mở
APP

Uyên Minh | Ý nghĩa tên Uyên Minh - Chấm điểm tên Uyên Minh

Uyên Minh là tên cho bé gái.

Tên Uyên Minh có ý nghĩa gì?

"Uyên" là uyên bác, sự am hiểu sâu rộng về các sự vật , hiện tượng hay một vấn đề nào đó "Minh": thông minh, minh mẫn, sáng tỏ, sáng suốt. "Uyên Minh" là một cái tên mang ý nghĩa mong con luôn học hành thông minh và có trí tuệ uyên bác

Chấm điểm Tên Uyên Minh

Tên Uyên Minh đạt 14,928 lượt yêu thích.

Tên Uyên Minh có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật