Mở
APP

Kim Dung | Ý nghĩa tên Kim Dung - Chấm điểm tên Kim Dung

Kim Dung là tên cho bé gái.

Tên Kim Dung có ý nghĩa gì?

"Kim" là vật quý, là tiền, vàng. Đặt tên "Kim Dung" ẩn dụ bố mẹ luôn coi con là báu vật quý giá, hi vọng con lớn lên sẽ trở thành người có tấm lòng bao dung, đôn hậu

Chấm điểm Tên Kim Dung

Tên Kim Dung đạt 14,817 lượt yêu thích.

Tên Kim Dung có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật