Hạnh Dung

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Hạnh Dung có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Hạnh" là hạnh phúc, "Dung" là bao dung vị tha, thể hiện người có tấm lòng bác ái. "Hạnh Dung" ý chỉ con người có tấm lòng nhân hậu, bắc ái thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy

Chấm điểm Tên Hạnh Dung

Tên Hạnh Dung đạt 23,731 lượt yêu thích. Hạnh Dung là tên cho bé gái.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu