Mở
APP

Hạnh Dung | Ý nghĩa tên Hạnh Dung - Chấm điểm tên Hạnh Dung

Hạnh Dung là tên cho bé gái.

Tên Hạnh Dung có ý nghĩa gì?

"Hạnh" là hạnh phúc, "Dung" là bao dung vị tha, thể hiện người có tấm lòng bác ái. "Hạnh Dung" ý chỉ con người có tấm lòng nhân hậu, bắc ái thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy

Chấm điểm Tên Hạnh Dung

Tên Hạnh Dung đạt 23,721 lượt yêu thích.

Tên Hạnh Dung có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật