Mở
APP

Ðức Trí | Ý nghĩa tên Ðức Trí - Chấm điểm tên Ðức Trí

Ðức Trí là tên cho bé trai.

Tên Ðức Trí có ý nghĩa gì?

Tên"Đức Trí" có nghĩa là tuệ giác, tức khả năng nhìn sâu xa, sáng suốt, vừa có tài vừa có đức

Chấm điểm Tên Ðức Trí

Tên Ðức Trí đạt 112,279 lượt yêu thích.

Tên Ðức Trí có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật