Mở
APP

Ðức Long | Ý nghĩa tên Ðức Long - Chấm điểm tên Ðức Long

Ðức Long là tên cho bé trai.

Tên Ðức Long có ý nghĩa gì?

"Đức" nghĩa là đạo đức, có đức. Tên Đức Long mong con vừa có đức vừa uy nguy như rồng, oai nghiêm, quyền lực

Chấm điểm Tên Ðức Long

Tên Ðức Long đạt 14,659 lượt yêu thích.

Tên Ðức Long có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật