Mở
APP

Thanh Giang | Ý nghĩa tên Thanh Giang - Chấm điểm tên Thanh Giang

Thanh Giang là tên cho bé gái.

Tên Thanh Giang có ý nghĩa gì?

"Thanh" tức là thanh tao, nhã nhẵn. "Thanh Giang" là cái tên bố mẹ mong con lớn lên dù làm bất cứ việc gì cũng luôn công minh, liêm khiết, chính trực

Chấm điểm Tên Thanh Giang

Tên Thanh Giang đạt 30,025 lượt yêu thích.

Tên Thanh Giang có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật