Mở
APP

Hoài Giang | Ý nghĩa tên Hoài Giang - Chấm điểm tên Hoài Giang

Hoài Giang là tên cho bé gái.

Tên Hoài Giang có ý nghĩa gì?

"Hoài" tức là hoài bão, có chí lớn. Cái tên "Hoài Giang" ý chỉ con người có hoài bão lớn, có đam mê, có ý chí vươn lên

Chấm điểm Tên Hoài Giang

Tên Hoài Giang đạt 59,527 lượt yêu thích.

Tên Hoài Giang có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật