Mở
APP

Hà Giang | Ý nghĩa tên Hà Giang - Chấm điểm tên Hà Giang

Hà Giang là tên cho bé gái.

Tên Hà Giang có ý nghĩa gì?

"Hà" là ẩn dụ cho sự xinh đẹp, dịu dàng, tâm tính trong sáng. "Giang" tức là giang sơn, gấm vóc ý chỉ sự to lớn. Đặt tên "Hà Giang" ba mẹ mong con dù có bơi ra biển lớn vẫn giữ được tâm tính tốt, dịu dàng

Chấm điểm Tên Hà Giang

Tên Hà Giang đạt 42,135 lượt yêu thích.

Tên Hà Giang có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật