Hoài Bắc

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Hoài Bắc có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Hoài" là hoài bão, "Bắc" nghĩa là phương Bắc cố định, chỉ vào người cương trực, chính xác. Tên Hoài Bắc mong con sau này trở thành người chính trực và có hoài bão làm nên nghiệp lớn

Chấm điểm Tên Hoài Bắc

Tên Hoài Bắc đạt 40,080 lượt yêu thích. Hoài Bắc là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu