Mở
APP

Mỹ Dung | Ý nghĩa tên Mỹ Dung - Chấm điểm tên Mỹ Dung

Mỹ Dung là tên cho bé gái.

Tên Mỹ Dung có ý nghĩa gì?

"Mỹ" là mỹ miều, là cái đẹp hoàn mỹ. Đặt tên "Mỹ Dung" là bố mẹ mong con sau này sinh ra luôn đẹp mỹ miều, xinh đẹp, có lòng bao dung

Chấm điểm Tên Mỹ Dung

Tên Mỹ Dung đạt 22,714 lượt yêu thích.

Tên Mỹ Dung có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật