Mở
APP

Cát Uy | Ý nghĩa tên Cát Uy - Chấm điểm tên Cát Uy

Cát Uy là tên cho bé trai.

Tên Cát Uy có ý nghĩa gì?

"Cát" trong chữ Cát Tường được dùng để chỉ những sự việc vui mừng, mang cảm giác hân hoan, thường dùng để diễn tả những điều may mắn, tốt lành. "Uy" là quyền uy, thể hiện sự to lớn, mạnh mẽ. Vì vậy, tên "Cát Uy" thường để chỉ những người mạnh mẽ có đức hạnh, tốt đẹp mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ và nhiều phúc lành cho những người xung quanh

Chấm điểm Tên Cát Uy

Tên Cát Uy đạt 15,273 lượt yêu thích.

Tên Cát Uy có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật