Đức Lâm

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Đức Lâm có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Đức" có nghĩa là phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp và quy phạm mà con người phải tuân theo. "Lâm" có nghĩa là rừng, tượng trưng cho sự gần gũi và uy lực. Tên "Đức Lâm" mang ý nghĩa là một người có phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp, sống gần gũi với thiên nhiên và có sức mạnh, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Chấm điểm Tên Đức Lâm

Tên Đức Lâm đạt 79,478 lượt yêu thích. Đức Lâm là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu