Trung Nghĩa

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Trung Nghĩa có ý nghĩa gì? có tốt không?

Trung Nghĩa là để 2 đức tính tốt đẹp của con người trung trực khẳng khái, trung thành một lòng sắt son, quý trọng lễ nghĩa, lẽ phải. Với tên này cha mẹ mong con sẽ có được 2 đức tính quý giá & tốt đẹp của 1 đấng nam nhi

Chấm điểm Tên Trung Nghĩa

Tên Trung Nghĩa đạt 34,192 lượt yêu thích. Trung Nghĩa là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu