Tuấn Khoa

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Tuấn Khoa có ý nghĩa gì? có tốt không?

Tên đệm Tuấn:
Đệm Tuấn còn có nghĩa là tuấn tú, chỉ những người con trai đẹp, cao, mặt sáng và có học thức sâu rộng. Những người đệm Tuấn luôn sống tình cảm, nội tâm, suy nghĩ sâu sắc và thấu hiểu. Đặc biệt những người đệm Tuấn rất lịch sự, nhã nhặn, biết cách ứng xử.
Tên chính Khoa:
Tên "Khoa" thường mang hàm ý tốt đẹp, chỉ sự việc to lớn, dùng để nói về người có địa vị xã hội & trình độ học vấn. Theo văn hóa của người xưa, các đấng nam nhi thường lấy công danh đỗ đạt làm trọng nên tên "Khoa" được dùng để chỉ mong muốn con cái sau này tài năng, thông minh, ham học hỏi, sớm đỗ đạt thành danh.

Chấm điểm Tên Tuấn Khoa

Tên Tuấn Khoa đạt 54,578 lượt yêu thích. Tuấn Khoa là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu