Mở
APP

Duy Phong | Ý nghĩa tên Duy Phong - Chấm điểm tên Duy Phong

Duy Phong là tên cho bé trai.

Tên Duy Phong có ý nghĩa gì?

"Duy" là nho nhã, sống đầy đủ, "Phong" là người cương trực, nghĩa lợi rạch ròi, có số thanh nhàn, phát tài, phát lộc. Tên Duy Phong mong con có cuộc sống đủ đầy, nhàn hạ, là người nho nhã, cương trực được mọi người nể phục, quý mến

Chấm điểm Tên Duy Phong

Tên Duy Phong đạt 25,438 lượt yêu thích.

Tên Duy Phong có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật