Mở
APP

Kim Xuyến | Ý nghĩa tên Kim Xuyến - Chấm điểm tên Kim Xuyến

Kim Xuyến là tên cho bé gái.

Tên Kim Xuyến có ý nghĩa gì?

"Xuyến" ý chỉ một vật trang sức quý giá."Kim Xuyến" là món trang sức quý giá bằng vàng. Mong con luôn may mắn, tỏa sáng và quý giá

Chấm điểm Tên Kim Xuyến

Tên Kim Xuyến đạt 51,039 lượt yêu thích.

Tên Kim Xuyến có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật