Mở
APP

Hồng Ngân | Ý nghĩa tên Hồng Ngân - Chấm điểm tên Hồng Ngân

Hồng Ngân là tên cho bé gái.

Tên Hồng Ngân có ý nghĩa gì?

Thường là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Hồng nghĩa là đỏ, là màu sắc sáng, rực rỡ; Ngân nghĩa là châu báu hoặc vật chất có giá trị quý báu. Hồng Ngân có thể được hiểu là một cái tên được gửi gắm ý nghĩa về một cuộc sống đầy đủ vật chất và tươi sáng

Chấm điểm Tên Hồng Ngân

Tên Hồng Ngân đạt 59,602 lượt yêu thích.

Tên Hồng Ngân có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật