Tuệ Mẫn

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Tuệ Mẫn có ý nghĩa gì? có tốt không?

Theo nghĩa Hán - Việt "Tuệ" có nghĩa là thông minh, tài trí. "Mẫn" có nghĩa là cần mẫn, siêng năng. "Tuệ Mẫn" ý chỉ người vừa thông minh, tài trí vừa có được những phẩm chất tốt. Tên "Tuệ Mẫn" là mong muốn của cha mẹ mong muốn con cái mình vừa sinh ra đã có tính sáng láng hơn người, thông tuệ, ưu tú. Con sẽ luôn biết phấn đấu, cố gắng đạt được những mục tiêu tốt đẹp của con sau này.

Chấm điểm Tên Tuệ Mẫn

Tên Tuệ Mẫn đạt 84,150 lượt yêu thích. Tuệ Mẫn là tên cho bé gái.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu