Ánh Linh

Tải app tra thêm tên
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Ánh Linh có ý nghĩa gì? có tốt không?

Ánh là ánh sáng thể hiện sự tinh anh, soi chiếu, ý nói tương lai huy hoàng, sáng sủa. Linh là sự may mắn, ứng nghiệm màu nhiệm. Ánh Linh có nghĩa là ánh sáng màu nhiệm, ý chỉ con là ánh sáng linh thiêng soi chiếu một tương lai tươi mới cho gia đình

Chấm điểm Tên Ánh Linh

Tên Ánh Linh đạt 34,773 lượt yêu thích. Ánh Linh là tên cho bé gái.

Tìm tên

hoặc