Mở
APP

Thế Dân | Ý nghĩa tên Thế Dân - Chấm điểm tên Thế Dân

Thế Dân là tên cho bé trai.

Tên Thế Dân có ý nghĩa gì?

"Thế" có nghĩa là quyền lực, sức mạnh, uy lực, "Dân" nghĩa bình dân, giản dị. Thế Dân nghĩa là mong con sống giản dị mà vẫn mạnh mẽ đủ quyền lực để tự chủ cuộc đời mình

Chấm điểm Tên Thế Dân

Tên Thế Dân đạt 15,727 lượt yêu thích.

Tên Thế Dân có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật