Mở
APP

Bích Hậu | Ý nghĩa tên Bích Hậu - Chấm điểm tên Bích Hậu

Bích Hậu là tên cho bé gái.

Tên Bích Hậu có ý nghĩa gì?

"Bích" là viên ngọc quý giá. "Hậu" tức là phúc hậu. Cái tên "Bích Hậu" ý mong con có phẩm chất, tính cách cao quý, tốt đẹp như ngọc và có tấm lòng nhân hậu, cư xử đúng mức với tất cả mọi người.

Chấm điểm Tên Bích Hậu

Tên Bích Hậu đạt 14,773 lượt yêu thích.

Tên Bích Hậu có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật