Bích Chiêu

Tải app tra thêm tên
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Bích Chiêu có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Bích" là ngọc bích, là sự quý giá, "Chiêu" là người có phước hạnh tốt, quý giá, sang trọng, Hai từ này có nghĩa là mong con lớn có nhân cách tốt, sang trọng, có cuộc sống sung túc

Chấm điểm Tên Bích Chiêu

Tên Bích Chiêu đạt 52,336 lượt yêu thích. Bích Chiêu là tên cho bé gái.

Tìm tên

hoặc