Phương Hạnh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Phương Hạnh có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Phương" là thông minh, lanh lợi. Tên "Phương Hạnh" là mong con sinh ra luôn thông minh, nhanh nhạy, có nhiều phẩm chất tốt đẹp và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Chấm điểm Tên Phương Hạnh

Tên Phương Hạnh đạt 75,836 lượt yêu thích. Phương Hạnh là tên cho bé gái.




Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu