Quốc Hạnh

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Quốc Hạnh có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Quốc" là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao, Theo Hán - Việt, tên "Hạnh" là đức hạnh, là hạnh phúc, may mắn, là phúc lộc, là phước lành. Tên Quốc Hạnh mong con luôn hạnh phúc, may mắn làm nên nghiệp lớn sau này

Chấm điểm Tên Quốc Hạnh

Tên Quốc Hạnh đạt 53,784 lượt yêu thích. Quốc Hạnh là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu