Nguyệt Cầm

Tải app tra thêm tên
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Nguyệt Cầm có ý nghĩa gì? có tốt không?

"Nguyệt" là trăng. Hai từ này ghép với nhau là "Nguyệt Cầm" là đàn nguyệt cầm, ý mong muốn cuộc đời con sẽ như những khúc ca, ý thơ, lời nhạc

Chấm điểm Tên Nguyệt Cầm

Tên Nguyệt Cầm đạt 14,445 lượt yêu thích. Nguyệt Cầm là tên cho bé gái.


Tìm tên

hoặc