Mở
APP

Nguyệt Cầm | Ý nghĩa tên Nguyệt Cầm - Chấm điểm tên Nguyệt Cầm

Nguyệt Cầm là tên cho bé gái.

Tên Nguyệt Cầm có ý nghĩa gì?

"Nguyệt" là trăng. Hai từ này ghép với nhau là "Nguyệt Cầm" là đàn nguyệt cầm, ý mong muốn cuộc đời con sẽ như những khúc ca, ý thơ, lời nhạc

Chấm điểm Tên Nguyệt Cầm

Tên Nguyệt Cầm đạt 14,443 lượt yêu thích.

Tên Nguyệt Cầm có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật