Mở
APP

Minh Vương | Ý nghĩa tên Minh Vương - Chấm điểm tên Minh Vương

Minh Vương là tên cho bé trai.

Tên Minh Vương có ý nghĩa gì?

"Minh" tức là sáng dạ, thông minh, nhanh trí. Hai từ "Minh Vương" có nghĩa là thông minh, sáng suốt, cư xử đúng mực như những vị vua hiền triết

Chấm điểm Tên Minh Vương

Tên Minh Vương đạt 15,055 lượt yêu thích.

Tên Minh Vương có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật