Mở
APP

Trường Vinh | Ý nghĩa tên Trường Vinh - Chấm điểm tên Trường Vinh

Trường Vinh là tên cho bé trai.

Tên Trường Vinh có ý nghĩa gì?

"Trường" nghĩa là can trường, mạnh mẽ, là người vững vàng, ý chí kiên định. Tên Trường Vinh nghĩa là mong con sẽ mạnh mẽ, kiên định, cuộc sống vinh hoa, phú quý

Chấm điểm Tên Trường Vinh

Tên Trường Vinh đạt 17,476 lượt yêu thích.

Tên Trường Vinh có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật