Mở
APP

Phụng Việt | Ý nghĩa tên Phụng Việt - Chấm điểm tên Phụng Việt

Phụng Việt là tên cho bé trai.

Tên Phụng Việt có ý nghĩa gì?

Theo truyền thuyết, chim phượng là vua loài chim, đời xưa bảo chim phượng hoàng ra là điềm có đế vương. Những người tên Phụng Việt thường là người thông minh, lanh lợi, ưu việt, có cốt cách cao sang, phú quý

Chấm điểm Tên Phụng Việt

Tên Phụng Việt đạt 19,553 lượt yêu thích.

Tên Phụng Việt có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật